Regulamin akcji #20natwarz

Regulamin Akcji #20natwarz #medcalmchallenge

 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin) określa zasady organizacji akcji pod nazwą „#20natwarz #medcalmchallenge” (dalej: Akcja).
 2. Organizatorami Akcji jest Medcalm Polska Sp. z o.o., ul. Spichrzowa 4 B, 62-200 Gniezno (dalej: Organizator).
 3. Celem Akcji jest zakup specjalistycznych masek KN95 i przekazanie dla szpitali i zastosowania przez personel medyczny walczący z epidemią COVID-19 w Polsce.
 4. Akcja przygotowywana w odpowiedzi na potrzeby pomocy dla placówek medycznych w czasie epidemii COVID-19 w Polsce.
 5. Przedmiotem Akcji jest zakup i przekazanie maski KN95 dla potrzebujących szpitali.
 6. Uczestnik przystępując do Akcji zapoznaje się z treścią Regulaminu i akceptuje jego postanowienia.
 7. Warunkiem udziału w Akcji jest zakup maski KN95 w formie wskazanej na stronie www.sklep.medcalm.pl .
 8. Akcja rozpoczyna się w dniu 30.05.2020 roku od godziny 20:20.
 9. Termin zakończenia Akcji 30.12.2020 r. godzina 23:59
 10. Jeżeli uczestnicy zakupią minimum 40 tys. szt. masek KN95 dla medyków firma Medcalm Polska dostarczy je do najbardziej potrzebujących szpitali.
 11. Jeżeli uczestnicy zakupią minimum 40 tys. szt. masek KN95 firma Medcalm Polska przekaże dodatkowo 170 tys. zł w postaci 10 000 szt. płynów do dezynfekcji, 15 000 szt. masek jednorazowych medycznych oraz 1 000 szt. przyłbic.
 12. Jeżeli uczestnicy zakupią ponad 100 tys. masek KN95 firma Medcalm Polska przekaże drugie tyle masek KN95 dla medyków.
 13. Jeżeli uczestnicy kupią mniej niż 40 tys. szt. masek KN95 dla medyków firma Medcalm Polska dostarczy je do najbardziej potrzebujących szpitali.
 14. Każdy uczestnik Akcji będzie mógł zamieścić na portalach społecznościowych Facebook oraz Instagram lub wysłać na maila swoje zdjęcie w masce z hasłami #20natwarz oraz #medcalmchallenge.
 15. Po zakończeniu Akcji wszystkie przesłane zdjęcia uczestników zostaną umieszczone na specjalnym plakacie i umieszczone w siedzibie firmy Medcalm Polska. Drugi plakat z uczestnikami zostanie przekazany na licytację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
 16. Plakat uczestników Akcji będzie dostępny na stronie ww.20natwarz.pl www.sklep.medcalm.pl www.medcalm.pl do dnia 31.03.2021r.
 17. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Akcji.
 18. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie w dniu opublikowania zmienionego Regulaminu na stronie www.20natwarz.pl.
 19. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator.
 20. Wszelkie naruszenia Regulaminu, w szczególności podanie nieprawdziwych danych osobowych, lub naruszenie przepisów obowiązującego prawa upoważniają Organizatora do wykluczenia Uczestnika z udziału w Akcji.
 21. Organizator, zastrzega sobie prawo do zawieszenia, przerwania, odwołania lub zakończenia Akcji w każdym czasie bez podania przyczyn.
POLECAMY